På svenska I Suomeksi

Aktuellt

SEX STIFTELSER GÖR GEMENSAM STORDONATION TILL UNICEF

Eva Ahlströms stiftelse gjorde i januari en betydande donation till UNICEF till förmån för barnen i Syrien. Samtidigt utmanade de en mängd andra stiftelser att delta. Detta var en utmaning August Ludvig Hartwalls stiftelse antog, tillsammans med flera andra stiftelser. De andra stiftelserna var Otto A. Malms donationsfond, Tiina ja Antti Herlinin Säätiö, Stiftelsen Christina och Torsten Ahlströms minne och Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö. Det totala insamlade beloppet steg till 135.000€ euro. Medlen används till förmån för Syriens barn inom Syrien och i grannländerna. UNICEF förser barn och familjer bl.a. med tillgång till rent dricksvatten och sanitetsprodukter, hälsovård och strävar också efter att ge barnen möjlighet till skolgång. 

 Den FN-ledda konferensen om situationen i Syrien som hölls i Helsingfors i januari i år var en påminnelse om det fortsatta enorma biståndsbehovet i Syrien, och i de grannländer som tar emot syriska flyktingar. Även om vårt dagliga nyhetsflöde inte längre fylls av bilder från ett sönderbombat Aleppo, får vi inte glömma att 13,5 miljoner människor behöver akut hjälp. Av de hjälpbehövande är över hälften barn eller unga. 

Enligt FN är hjälpbehovet i Syrien och dess grannländer nu större än någonsin. Bara för år 2017 behövs det 7,9 miljarder US dollar för att hjälpa syrier i landet, syrier som har flytt sina hem och de samhällen som nu bistår dem. I Syrien kommer UNICEF i år bl.a. att försäkra tillgången till rent vatten för 12 miljoner människor, vaccinera 3 miljoner barn mot polio och stöda 3 miljoner barns möjlighet till skolgång.

KANSAINVÄLINEN HIIHTOKOULU 

August Ludvig Hartwalls stiftelses nyaste understödsobjekt är ett projekt som startades av två ivriga terrängskidare, Simo-Viljami Ojanen och Markku ”Axa” Sorjanen. Drivkraften var dessa två herrarnas genuina vilja att hjälpa de barn som flyttat till vårt land att integrera sig i samhället. Tanken var att få barnen att lära sig det finska språket, och att bekanta sig med vårt land och vår natur med hjälp av vår nationalsport, terrängskidning. Idrottande och snön, som för många är ett helt nytt element, var i början utmanande. Under vintern 2015 – 2016 blev det dock klart att man kommer långt med iver och god vilja. I april 2016 ”utexaminerades” 14 nya, i åldrarna 10 och 11, finsktalande skidåkare. De flesta av dem hade sett första gången snö hösten 2015. 

Kansainvälinen hiihtokoulu Ry godkändes till stiftelseregistret 16.6.2016. Föreningen konstituerades och till styrelsen valdes Marjo Matikainen-Kallström (styrelse orförande), Inka Kärkkäinen, Simo-Viljami Ojanen och Mattias Therman. Till verksamhetsledare valdes Markku ”Axa” Sorjanen. 

Under juni 2016 inleddes en massfinansieringskampanj i Mesenaatti.me-tjänsten. Kampanjens mål är att få ihop 30.000 € till föreningen. För att nå ut till invandrarbarnen började man med att kartlägga lämpliga skolor. Målet är att man skall få med ca 110 invandrarbarn till verksamheten under 2016-2017.

Den kommande säsongen har framskridit enligt förväntningarna. I skidskolorna kommer över 100 barn som är med att få skida kring 30 gånger. Deltagarna får även delta i ett 2-3 dagars läger i nära belägna idrottsinstitut.

En del av barnen, minst 15, får även åka på ett skidläger till Lappland i april 2017. Antalet barn som tas med på lägret beror på hur mycket medel som samlats in, eftersom detta handlar om den dyraste delen av barnens skidår.

August Ludvig Hartwalls stiftelse är stolt över KVHK’s (Kansainvälinen Hiihtokoulus) arbete, vad de presterat fram till nu och deras planer framöver. Vi önskar alla nya skidskole-elever ett fantastiskt och upplevelserikt skidår 2016-2017. 

Läs mera om Kansainvälinen hiihtokoulus på deras hemsidor: www.kansainvälinenhiihtokoulu.fi


UNICEFS GOODWILL AMBASSADÖR KATY PERRY TRÄFFAR BARN MED ENORMA UTMANINGAR I VIETNAM 

August Ludvig Hartwalls stiftelse är med i projektet Happy (Hartwall Ahlström Paulig perheet yhdessä), och har tillsammans understött Unicef med 315 000 €. Pengarna för detta projekt går till att understöda utbildningen av handikappade barn i Vietnam. Läs mera om projektet nedan. 

Unicefs Goodwill ambassadör och musiker Katy Perry kallar i ett press release om ökad uppmärksamhet av barn som blir lämnade efter i en av Asiens snabbaste växande ekonomier. Katy Perry besökte NInh Thuan provinsen, som är en av de fattigaste och mest avlägsna regionerna i Vietnam. Hon besökte Unicef program som riktade sig till att stoppa uteslutningen av barn med handikapp, samt såg även organisationens arbete inom barn överlevande, utbildning och tidig barndomsutveckling i en speciellt utmanande omgivning. 

I vissa regioner bor hälften av barnen i absolut fattigdom och en av fem går inte i skolan. Runt 50 % av barnen i dessa fattiga regioner får inte tillräcklig sjukvård, vilket leder till att många barn dör i sjukdomar som man har kan förebygga. 

Läs rapporten om situationen i Vietnam här


EN DONATION PÅ ÖVER 300 000 EURO HJÄLPER HANDIKAPPADE BARN I VIETNAM 

Familjerna Hartwall, Ahlström och Paulig hoppas genom sitt exempel inspirera andra att gemensamt göra donationer till världens barn. 

August Ludvig Hartwalls stiftelse, Eva Ahlströms stiftelse och familjen Paulig har förbundit sig att stöda UNICEFs arbete med 315 000 euro. Medlen används till ett treårigt projekt som stöder utbildningen av handikappade barn i Vietnam.

De handikappade barnens rätt till utbildning förverkligas inte i Vietnam. Ungefär hälften av landets 1,3 miljoner handikappade barn får överhuvudtaget inte gå i skola.

- Vi vill visa att vi känner vårt globala ansvar. De handikappade barnens situation i det vietnamesiska samhället är svår. Handikappade diskrimineras, och de blir lätt utstötta ur samhället, säger Maria Bondestam från Eva Ahlströms stiftelse

 - Tillsammans vill vi ge de handikappade barnen en chans att växa och utvecklas till uppskattade och jämbördiga medborgare. Inget barn får upplevas som en skam eller belastning, fortsätter Pia Alsi från August Ludvig Hartwalls stiftelse.   

Stiftelserepresentanterna skriver under donationen med UNICEFs reresentant (foto UNICEF Finland, Numminen)

En betydande donation

Inom ramen för detta projekt stöder UNICEF tidig diagnostisering av handikappade barn, så att barnens specifika behov uppmärksammas redan under de första levnadsåren. Genom detta får barnen möjlighet till stöd för sin uppväxt och utveckling så tidigt som möjligt. 

Projektets mål är att allt flera handikappade barn skall omfattas av den inkluderande undervisningen. Arbetet görs både på nationell och kommunal nivå med att utbilda lärare, förändra attityder och öka de handikappades egna deltagande. 

- Om de handikappade barnen inte uppmärksammas i tid och på rätt sätt är risken stor att svårigheterna hopar sig. Effekterna av svårare fattigdom och marginalisering kan vara livslånga, säger UNICEF Finlands generalsekreterare Marja-Riitta Ketola. 

Ketola anser att donationen är betydande, då den hjälper UNICEF att långsiktigt stöda de mest utsatta handikappade barnen. 

- Familjernas initiativ att förena sina krafter för en viktig sak är verkligen fint. Samarbetet berättar om familjernas starka vilja att påverka den värld barnen lever i nu och i framtiden, säger Ketola.

Familjerna Hartwall, Ahlström och Paulig hoppas att deras exempel skall inspirera också andra finländare till goda gärningar. 

- Vi uppmuntrar verkligen andra familjer, samfund och individer att med förenade krafter arbeta för en bättre värld, konstaterar familjen Pauligs företrädare Mikael Doktar.

Kolla här på UNICEFs Vietnam-projekt. 

Den 8-åriga döva flickan Tran Gia Bao leker med sin lärare i en UNICEF-understödd specialskola i Da Nang, Vietnam. (foto: © UNICEF / UNI141957 / Macksey)


August Ludvig Hartwalls stiftelse, Eva Ahlströms stiftelse och familjen Paulig har förbundit sig att stöda UNICEFs arbete med 315 000 euro. Medlen används till ett treårigt projekt som stöder utbildningen av handikappade barn i Vietnam. 

         

Med denna stiftelse vill vi hedra minnet av familjen Hartwalls tidigare generationers arbete och inspirera samt engagera de kommande generationerna av familjen Hartwall att jobba tillsammans med stiftelsen för att understöda stiftelsens ändamål.

- August Ludvig Hartwalls Stiftelse