På svenska I Suomeksi

Dokumentarkiv

Här samlas olika stiftelsens dokument

Donationer

Donationer 2016 kan laddas ner här
Donationer 2015 kan laddas ner här
Donationer 2014 kan laddas ner här

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet 1-2016 kan laddas ner här
Nyhetsbrevet 2-2016 kan laddas ner här
Nyhetsbrevet 2-2015 kan laddas ner här
Nyhetsbrevet 1-2015 kan laddas ner här

Historik

En beskrivning av projekt som familjen Hartwall understött före August Ludvig Hartwalls stiftelse grundades kan laddas ner här och Stiftelsens stadgar kan laddas ner här

Nyhetsarkiv

Krisdonering till Nepal
 


August Ludvig Hartwall 1837-1906.

Med denna stiftelse vill vi hedra minnet av familjen Hartwalls tidigare generationers arbete och inspirera samt engagera de kommande generationerna av familjen Hartwall att jobba tillsammans med stiftelsen för att understöda stiftelsens ändamål.

- August Ludvig Hartwalls Stiftelse