På svenska I Suomeksi

Donera till Stiftelsen

August Ludvig Hartwalls stiftelse tar gärna emot donationer. Donationer kan göras genom att kontakta stiftelsen.

Om donationerna

Stiftelsens styrelse tar själv initiativ och fattar besluten om utdelningen av medel för understöd. Det går alltså inte att ansöka om understöd av Stiftelsen.

Med denna stiftelse vill vi hedra minnet av familjen Hartwalls tidigare generationers arbete och inspirera samt engagera de kommande generationerna av familjen Hartwall att jobba tillsammans med stiftelsen för att understöda stiftelsens ändamål.

- August Ludvig Hartwalls Stiftelse