På svenska I Suomeksi

August Ludvig Hartwalls Stiftelses styrelse

Styrelsen för August Ludvig Hartwalls stiftelse under perioden 2016-2017 består av följande personer: 

Uppe från vänster: Rebecca Tallqvist (suppleant), Paul Hartwall (extern placeringsrådgivare), Joanna Danielsson, Pia Hartwall, Vladimira Therman och Valentina Tallqvist (suppleant)
Nere från vänster: Alexandra Tallqvist, Pia Alsi (ordförande), Henrik Therman (vice-ordförande) och Susanna Tallqvist.

Möten

Styrelsen sammanträder cirka 8 gånger i året. 

Med denna stiftelse vill vi hedra minnet av familjen Hartwalls tidigare generationers arbete och inspirera samt engagera de kommande generationerna av familjen Hartwall att jobba tillsammans med stiftelsen för att understöda stiftelsens ändamål.

- August Ludvig Hartwalls Stiftelse