På svenska I Suomeksi

Ajankohtaista

Kuudelta säätiöltä merkittävä lahjoitus Unicefille Syyrian lasten auttamiseen

Eva Ahlströmin säätiö päätti tammikuussa lahjoittaa merkittävän summan Syyrian pakolaisten auttamiseksi. Samalla säätiö haastoi mukaan joukon muita säätiöitä, ja tämän haasteen August Ludvig Hartwallin säätiö otti vastaan. Haasteeseen vastasivat myös Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Otto A. Malms donationsfond, Stiftelsen Christina och Torsten Ahlströms minne sekä Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö. Yhteensä säätiöt lahjoittavat UNICEFin työhön 135 000 euroa. 

Varat käytetään syyrialaislasten auttamiseksi Syyriassa ja sen naapurimaissa. UNICEF muun muassa takaa miljoonille lapsille ja perheille puhtaan juomaveden ja perusterveydenhuollon sekä tukee lasten koulunkäyntiä. YK:n Helsingissä järjestämä Syyria-konferenssi oli muistutus siitä, kuinka valtava avuntarve edelleen on sekä Syyriassa että sen naapurimaissa. Vaikka Aleppon pommitukset eivät enää täytä päivittäistä uutisvirtaa, emme saa unohtaa, että yksin Syyrian sisällä 13,5 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. Heistä yli puolet on lapsia ja nuoria. 

YK:n mukaan Syyrian avuntarve on nyt suurempi kuin koskaan. Pelkästään kuluvalle vuodelle tarvitaan 7,9 miljardia US dollaria humanitaariseen työhön Syyriassa ja sen naapurimaissa. Vuonna 2017 UNICEF muun muassa ylläpitää pelkästään Syyrian rajojen sisäpuolella yli 12 miljoonan ihmisen puhtaan veden saantia, rokottaa yli 3 miljoonaa lasta poliota vastaan ja tukee yli 3 miljoonan lapsen koulunkäyntiä. 

Kansainvälinen Hiihtokoulu

August Ludvig Hartwallin säätiön uusin tuen kohde on kahden innokkaan hiihtäjän projekti, joka lähti liikkeelle Simo-Viljami Ojasen ja Markku ”Axa” Sorjasen puhtaasta halusta auttaa maahamme muuttavia lapsia sopeutumaan uuteen asuinmaahansa. Ajatuksena oli saada lapset oppimaan suomen kieltä, sekä tutustua maahamme ja luontoomme kansallislajimme – hiihdon – avulla. Urheilun, monelle täysin uuden elementin - lumen yhdistäminen tuntui alusta jokaisesta osallistujasta haastavalta. Talven 2015-2016 aikana kuitenkin kävi nopeasti ilmi, että into ja tahto voivat viedä pitkälle. Huhtikuussa 2016 Kansainvälisestä hiihtokoulusta ”valmistui” 14 uutta, iältään 10-11 vuotiasta, suomea puhuvaa hiihtäjää, joista suurin osa näki lumen ensimmäistä kertaa syksyllä 2015.


Kansainvälinen hiihtokoulu ry. hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 16.6.2016. Se järjestäytyi ja hallitukseen kutsuttiin Marjo Matikainen-Kallström (pj.), Inka Kärkkäinen, Simo-Viljami Ojanen ja Mattias Therman. Yhdistyksen toiminnanjohtajaksi palkattiin Markku ”Axa” Sorjanen.

Kesäkuussa 2016 alkoi joukkorahoituskampanja Mesenaatti.me -palvelussa. Kampanjan tavoite on kerätä yhdistykselle 30.000 euroa. Sopivien koulujen etsiminen lasten löytämiseksi aloitettiin myös samoihin aikoihin. Tavoitteena on saada n. 110 maahanmuuttajalasta mukaan toimintaan kaudelle 2016-2017.

Tuleva kausi toteutuu suunnitelmien mukaan. Hiihtokoulussa hiihdetään jokaisen yli 100 mukana olevan lapsen kanssa n. 30 kertaa. Heidät myös viedään yhdelle 2-3 päivän leirille lähialueiden urheiluopistoihin.

Osa lapsista, vähintään 15, pääsee myös hiihtoleirille Lappiin huhtikuussa 2017. Leirille pääsevien lasten määrä riippuu yhdistyksen varainhankinnan tuloksesta, sillä kyseessä on ehdottomasti kallein osa lasten hiihtovuodesta. August Ludvig Hartwallin säätiö on ylpeä KVHK:n tähänastisesta työstä, saavutuksista ja suunnitelmista. Toivotamme kaikille uusille oppilaille upeaa ja elämysrikasta hiihtolukuvuotta 2016-2017!

Kansainvälisen hiihtokoulun nettisuvut löytyvät osoitteesta: www.kansainvälinenhiihtokoulu.fi


Unicefin hyväntahdonlähettiläs katy perry tapasi vietnamilaisia lapsia, joilla on suuria haasteita

August Ludvig Hartwallin säätiö on mukana HAPPY-projektissa (Hartwall Ahlström Paulig perheet yhdessä), jota nämä kolme perhettä ovat rahoittaneet yhteensä 315 000€:lla. Projektin tavoitteena on tukea vammaisten lasten koulunkäyntiä Vietnamissa. 

 Unicefin hyvältahdonlähettiläs ja muusikko Katy Perry puhui lehtistötiedoitteessaan lapsista, jotka jäävät ja jätetään kehityksestä jälkeen yhdessä Aasian nopeinten kasvavista talouksista - Vietnamissa. Perry tutustui Ninh Thuan provinssiin, joka on yksi Vietnamin köyhimmistä ja vaikeimmin tavoittavista alueista. Hän tutustui Unicefin ohjelmaan, jonka tavoitteena on lopettaa vammaisten lasten syrjintä. Hän tutustui myös järjestön työhön, jonka tavoitteena on ja tukea vammaisten lasten kehitystä kaikilta osin aina varhaislapsuudesta alkaen. 

Osassa provinsseja puolet koko lapsiväestöstä asuu täydellisessä köyhyydessä, yksi viidestä lapsesta ei käy ollenkaan koulua. Puolet näistä lapsista ei saa kunnollista terveydenhoitoa, mikä johtaa lukuisiin hyvin tunnetuista perustaudeista johtuviin lapsikuolemiin joka päivä. 

Lue raportti Vietnamin tilanteesta täältä


Yli 300 000 euron suurlahjoitus auttaa vammaisia lapsia vietnamissa

Hartwallin, Ahlströmin ja Pauligin perheet toivovat esimerkkinsä innostavan myös muita lahjoittamaan yhdessä maailman lapsille. August Ludvig Hartwallin säätiö,

Eva Ahlströmin säätiö ja Pauligin perhe ovat sitoutuneet tukemaan UNICEFin työtä 315 000 eurolla. Varat käytetään kolmivuotiseen hankkeeseen, jolla tuetaan vammaisten lasten koulunkäyntiä Vietnamissa. 

Vammaisten lasten oikeus koulunkäyntiin ei Vietnamissa vielä toteudu. Noin puolet maan 1,3 miljoonasta vammaisesta lapsesta ei pääse lainkaan kouluun.

- Haluamme osoittaa, että tiedostamme globaalin vastuumme. Vammaisten lasten osa vietnamilaisessa yhteiskunnassa on vaikea. Vammaisia ihmisiä syrjitään, ja he jäävät helposti yhteiskunnan ulkopuolelle, Maria Bondestam Eva Ahlströmin säätiöstä sanoo.

- Haluamme yhdessä antaa vammaisille lapsille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä arvostetuiksi ja tasavertaisiksi kansalaisiksi sen sijaan, että heidät usein koetaan rasitteena tai heitä hävetään, jatkaa Pia Alsi August Ludvig Hartwallin säätiöstä.  

Säätiöiden edustajat allekirjoittavat lahjoituksen UNICEF:in edustajien kanssa. (kuva: UNICEF Finland, Numminen)

Merkittävä suurlahjoitus 

Vietnamissa UNICEF tukee hankkeen puitteessa vammaisten lasten varhaista diagnosointia, jotta lasten erityistarpeet havaitaan jo ensimmäisinä elinvuosina. Näin lasten on mahdollista saada tukea kasvuunsa ja kehitykseensä mahdollisimman aikaisin. 

Hankkeen tavoitteena on, että yhä useampi vammainen lapsi pääsisi inklusiivisen koulutuksen piiriin. Työtä tehdään sekä kansallisella että kuntatasolla opettajien kouluttamiseksi, asenteiden muuttamiseksi ja vammaisten oman osallisuuden lisäämiseksi. 

- Jos vammaisia lapsia ei huomioida ajoissa ja oikealla tavalla, vaarana on vaikeuksien kasautuminen. Köyhyyden syventymisen ja syrjäytymisen vaikutukset voivat olla elinikäisiä, Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola sanoo. 

Ketola pitää suurlahjoitusta merkittävänä, sillä sen avulla UNICEF voi pitkäjänteisesti auttaa heikoimmassa asemassa olevia vammaisia lapsia. 

- Perheiden ajatus yhdistää voimansa tärkeän asian tiimoilta on todella hieno ajatus. Yhteistyö kertoo perheiden vahvasta halusta vaikuttaa siihen, millaisessa maailmassa lapset elävät tänään ja tulevaisuudessa, Ketola sanoo. 

Hartwallin, Ahlströmin ja Pauligin perheet toivovat, että heidän esimerkkinsä innostaa muitakin suomalaisia tekemään hyvää. 

 - Kannustamme ehdottomasti muita perheitä, yhteisöjä, yksilöitä ja yrityksiä yhdistämään voimansa ja osallistumaan paremman maailman rakentamiseen, toteaa Mikael Doktar, Pauligin perheen edustaja. 

Tästä voit lukea enemmän UNICEFIN Vietnam-projektista. 

8-vuotias kuuro tyttö Tran Gia Bao leikkii opettajansa kanssa UNICEFin tukemassa erityiskoulussa Da Nanginssa, Vietnamissa. (Kuva: © UNICEF / UNI141957 / Macksey).August Ludvig Hartwallin säätiö, Eva Ahlströmin säätiö ja Pauligin perhe ovat sitoutuneet tukemaan UNICEFin työtä 315 000 eurolla. Varat käytetään kolmivuotiseen hankkeeseen, jolla tuetaan vammaisten lasten koulunkäyntiä Vietnamissa.

         

”Säätiön toiminnalla haluamme kunnioittaa Hartwallin perheen aikaisempien sukupolvien työtä ja inspiroida sekä innostuttaa tulevia sukupolvia työskentelemään yhdessä säätiön asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.”

- August Ludvig Hartwallin Säätiö