På svenska I Suomeksi

Lahjoitukset

August Ludvig Hartwallin säätiö tukee vuosittain toimijoita jotka toimivat päämääränään tukea perheitä ja henkilöitä jotka yhteiskunnallisista, lääketieteellisistä tai iän takia, taikka muista ennakoimattomista syistä ovat avun tarpeessa sekä joiden päämääränä on myös puhtaan ympäristön edistäminen. Säätiö on Hartwallin suvun kanava yhteiskunnan tukemiseksi. Pyrimme osallistumaan eri projekteihin pitkäjänteisinä tukijoina, tavalla joka mahdollistaa työn hyvän tuloksen ja hyödyn myös tulevaisuudessa. Tästä syystä säätiöllä ei ole erillistä lahjoitusten hakumenettelyä, eikä lahjoita suoraan yksityishenkilöille. 

Olemme kuitenkin aina kiinnostuneita uusista aloitteista, ja meihin saa mielellään ottaa yhteyttä eri projektien tiimoilta, info@alhartwallsstiftels.fi.


Lahjoitukset 2016 

Vuonna 2016 August Ludvig Hartwallin säätiö lahjoitti kaiken kaikkiaan 127 441,90€ kolmeen eri tarkoitukseen: ”Perheet ja ihmiset avun tarpeessa”, ”Puhtaan ympäristön edistäminen” sekä ”Kriisilahjoitukset”. 


Avun tarpeessa olevien perheiden ja ihmisten tukeminen 

Kohderyhmälle lahjoitettiin 83% kokonaisvaroista. Lahjoitukset tehtiin Unicefille (HAPPY-projekti Vietnamissa), Aseman Lapsille, Kansainväliselle Hiihtokoululle, Icehearts ry:lle, Krisjouren för unga:lle, Pelastakaa Lapset ry:lle, Poikien Talolle, Tyttöjen Talolle ja Hope ry:lle. Lue lisää järjestöjen toiminnasta alempana. 


HAPPY (Unicef/Vietnam

August Ludvig Hartwallin säätiö, Eva Ahlströmin säätiö ja Pauligin perhe yhdistivät vuonna 2016 filantrooppiset voimansa ja perustivat epävirallisen yhdistyksen HAPPY - Hartwall Ahlström Paulig Perheet Yhdessä. 


HAPPY-perheet tekivät helmikuussa 2016 kolmivuotisen sopimuksen Suomen UNICEFin kanssa, tukeakseen vammaisten lasten koulutusta Vietnamissa. Perheiden rahoittama ja UNICEFin toteuttama hanke koskee 1,3 miljoonaa vammaista lasta Vietnamissa, sekä heidän perheitään. Tällä konkreettisella tavalla ALH haluaa näyttää, että me tunnemme globaalin vastuumme ja haluamme auttaa. Olemalla mukana tässä projektissa ALH säätiö rohkaisee myös muita perheitä, järjestöjä, henkilöitä sekä yrityksiä osallistumaan maailmanlaajuisiin hyväntekeväisyyshankkeisiin – yhdessä. 

Lue lisää hankkeesta säätiön kotisivulta ajankohtaista ja Unicefin omilta kotisivuilta.

 

Aseman Lapset 

Aseman Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö, joka perustettiin vuonna 1990. Toimintaideologiana on lasten ja nuorten terveen kasvun sekä nuorten ja aikuisten luontevan vuorovaikutuksen tukeminen. Strategiassaan määriteltynä tehtävänään Aseman Lapset huolehtii siitä, että nuorten arki sisältäisi enemmän turvallisten aikuisten läsnäoloa. 

Yhtenä keinona reagoida nuorten tarpeisiin pääkaupunkialueella käytetään Walkers-bussia, joka on sisustettu ja muokattu sisältä kahvilaksi. Bussin avulla Aseman Lapset ovat tavoittaneet nuoria, joihin muuten olisi ollut erittäin vaikeaa saada yhteys. Bussin toiminnan avulla on saavutettu paljon hyviä tuloksia, esim. bussin toimialueella on nyt paljon vähemmän poliisioperaatioita. Nykyinen bussi on kuitenkin vanha ja toimii huonosti. ALH säätiön hallitus päätti lahjoittaa Aseman Lapsille rahaa uuteen bussiin. 

Lue lisää Aseman Lapsistä tästä


Kansainvälinen Hiihtokoulu 

Toiminnan käynnistivät kaksi innokasta maastohiihtäjää, Simo-Viljami Ojanen ja Markku ”Axa” Sorjanen. Sysäyksen tekemiseen antoi miesten aito tahto auttaa maahamme muuttaneita lapsia integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Suunnitelmana oli edistää lasten suomen kielen oppimista, sekä perehdyttää heidät maahamme ja luontoomme kansallisurheilulajimme, maastohiihdon, avulla. Urheilun ja lumen, joka on monille täysin uusi elementti, yhdistäminen oli alussa haastavaa. Huhtikuussa 2016 historian ensimmäisestä Kansainvälisestä hiihtokoulusta valmistui kuitenkin 14 uutta 10-11 -vuotiasta suomea puhuvaa hiihtäjää, joista useimmat olivat nähneet lunta ensimmäisen kerran syksyllä 2015.

 

ALH säätiö teki keväällä 2016 lahjoituksen Kansanväliselle hiihtokoululle, jotta se voisi kehittää toimintaansa säätiölle esitellyn suunnitelman mukaisesti. Ensiaskelena KVHK:n (Kansainvälisen Hiihtokoulun) oli rekisteröidyttävä viralliseksi yhdistykseksi. Kansainvälinen Hiihtokoulu ry kirjattiin yhdistysrekisteriin 16.6.2016. Kauden 2016-2017 osalta ollaan edistytty odotusten mukaisesti ja yli 100 lasta on tulossa mukaan hiihtokouluun. Tavoitteena on hiihtää noin 30 kertaa. Osa lapsista, vähintään 15, saavat myös mahdollisuuden matkustaa hiihtoleirille Lappiin huhtikuussa 2017. Mukaan otettavien lasten määrä riippuu kertyneistä varoista, sillä kyse on lasten hiihtovuoden kalleimmasta osasta. Lue lisää Kansainvälisestä Hiihtokoulusta tästä


Icehearts 

Icehearts ry:n toiminta lähti käyntiin Vantaalta vuonna 1995, jolloin perustettiin sosiaalinen urheiluseura, jonka tarkoituksena oli ennaltaehkäistä syrjäytymistä joukkueurheilun avulla. Icehearts toimintamallin ovat perustaneet poika ja isä, Ville ja Ilkka Turkka. Toimintamallin perustamisesta lähtien ry:n tavoitteena on ollut valtakunnallinen järjestö, jotta mahdollisimman moni lapsi saisi mahdollisuuden harrastaa ja tuntea olevansa osa yhteisöä. 

Toiminta on pitkäkestoista ja tarjoaa lapsille ammattimaista tukea. Huolellisesti valittu ja koottu, koulutetun kasvattajan johtama joukkue toimii 12 vuotta. Joukkueeseen valitaan lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea kasvussaan, sekä niitä joilla ei olisi syystä tai toisesta mahdollisuutta ottaa osaa mihinkään toiseen urheilulajiin tai harrastustoimintaan. 

 

Joukkuevalinnat tehdään yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen, varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstön kanssa. Joukkueen muodostavat 8-10 kpl 6-vuotiasta tyttöä tai poikaa. Joukkue täydentyy, kun se on tutustunut toisiinsa ja jäsenet ovat kypsiä hyväksymään uusia jäseniä, siten että maksimimäärä joukkueessa on 20-25 lasta. Joukkue toimii yhdessä 12 vuotta, kunnes lapset tulevat täysi-ikäisiksi.

Leiritoiminta on jo alusta asti ollut Iceheartsin toiminnan perustana. ALH säätiö on kahden vuoden ajan lahjoittanut Iceheartsille varoja kesäleirien järjestämiseen. Kesäleirit tarjoavat erinomaisen tilaisuuden rennolle yhdessäololle sekä kanssakäymiselle. ALH säätiön hallitus päätti tukea myös vuoden 2017 kesäleirejä. 

Lue lisää Iceheartsista tästä


Krisjouren för Unga (Helsinki) 

Krisjouren för Unga (Nuorten Kriisipiste), on ruotsinkielinen palvelu, joka tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista kriisityöntekijän kanssa käytävää keskusteluapua 12-29-vuotiaille nuorille, aikuisille, pareille sekä nuorten perheille. Kyseessä on erittäin matalan kynnyksen toiminta, johon pääseminen ei edellytä lähetteitä tms. Nuoren ei tarvitse olla myöskään helsinkiläinen voidakseen saada apua Kriisipisteestä. Säätiö koki, että eri apurahojen suuren leikkauksen takia Kriisipiste tarvitsee nyt erityisesti tukea. Lahjoituksemme tavoitteena on auttaa Kriisipistettä pystyä pitämään nykyinen henkilöstömäärä muuttumattomana pidemmän aikaa, kuin mitä se muuten olisi mahdollista. 

Lue lisää Krisjouren för Unga:sta tästä


Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset on suomalainen voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka pyrkii parantamaan kaikkien lasten asemaa sekä edistämään lasten oikeuksien toteuttamista. 

ALH säätiön hallitus päätti lahjoittaa Café Mehuhetken tulot Pelastakaa Lapset ry.n sporttikummitoimintaan. 

Lue lisää Pelastakaa Lapset Ry:n sporttikummitoiminnasta tästä

 


Poikien Talo 

Poikien Talo on syrjinnästä ja kiusaamisesta vapaa avoin, turvallinen yhteisö 10-28 -vuotiaille pojille ja miehille. Talossa voi viettää aikaa yhdessä muiden poikien/miesten sekä luotettavien aikuisten kanssa. 

Lue lisää Poikien Talosta tästä

 


Tyttöjen Talo 

Tyttöjen Talo on kaikista mahdollisista taustoista tulevien tyttöjen oma kokoontumispaikka ja se tarjoaa tukea 10-28 vuotiaisille tytöille ja nuorille naisille. Keskeisinä toimintoina ovat avoin kahvila ja erilaiset ryhmät. Avoimet ryhmät ovat ilmaisia, harrasteryhmät maksavat 30-40€/lukukausi. Sen lisäksi on suljettuja vuorovaikutusryhmiä. 

Lue lisää Tyttöjen Talosta tästä.


Hope

Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:n perustivat vuonna 2009 kaksi kotiäitiä, jotka halusivat auttaa lapsia ja lapsiperheitä. Nykyään järjestö toimii 17 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea. Hope auttaa keräämällä ja jakamalla vaatteita, kenkiä, urheiluvälineitä ja leluja vähävaraisille lapsiperheille. Tämän lisäksi Hopella on mahdollisuus tarjota yhteistyökumppaneiden avulla erilaisia vapaa-ajan toimintoja, joihin lapsilla muuten ei olisi mahdollisuutta osallistua, esim. elokuvalippuja, konsertteja sekä jääkiekko-otteluja. 

ALH säätiön hallitus päätti tehdä kohdennetun lahjoituksen Hope:lle erilaisiin lapsille tarkoitettuihin vapaa-ajan toimintoihin. Sen lisäksi säätiön hallitus kannustaa kaikkia lahjoittamaan käytetyt, hyvässä kunnossa olevat lasten vaatteet, kengät, lelut ym Hope Ry:lle (Kutomotie 6A)! 

Lue lisää Hope:sta tästä

 


Puhtaan luonnon edistäminen 

Tälle kohderyhmälle lahjoitettiin 12% kokonaisvaroista. 

 

John Nurmisen säätiö – Itämeri-hank

ALH säätiö tuki John Nurmisen säätiön Itämeri-hanketta myös tänä vuonna. Hanke on toteuttanut monia hienoja toimenpiteitä Itämeren veden puhdistumiseksi. Hankkeen tavoitteena on Itämeren rehevöitymisen ehkäiseminen, sekä meren tilan huomattava parantaminen. Tilannetta on mahdollista parantaa erilaisin ravinnepäästöjen vähentämiseksi kehitellyin toimenpitein, joilla on suora yhteys meren rehevöitymisen ehkäisyyn. Itämeri-hanke pyrkii kohdistamaan toimet oikein, jotta saavutetaan suurin mahdollinen myönteinen ympäristövaikutus mahdollisimman edullisin kustannuksin. 

Lue lisää hankkeesta tästä


Kriisilahjoitukset 

Kohderyhmälle lahjoitettiin 5% kokonaisvaroista. Unicef - Lasten hätä-apu rahasto Ympäri maailmaa on käynnissä monta yhtäaikaista kriisiä. ALH säätiön hallitus päätti tehdä lahjoituksen UNICEFin lasten hätä-apu rahastolle, joka vastaa vuosittain noin 280 humanitaariseen kriisiin eri puolilla maailmaa. UNICEF huolehtii lasten terveydestä, ravitsemuksesta, koulutuksesta ja suojelusta katastrofialueella. 

 

 


Lahjoituksista

Säätiön hallitus tekee itse aloittet ja päättää itse tukien jaosta. Näin ollen tuen hakeminen säätiöltä ei ole mahdollista.

”Säätiön toiminnalla haluamme kunnioittaa Hartwallin perheen aikaisempien sukupolvien työtä ja inspiroida sekä innostuttaa tulevia sukupolvia työskentelemään yhdessä säätiön asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.”

- August Ludvig Hartwallin Säätiö